Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Opolude
Dwujęzyczna szkoła wykorzystująca w nauce metodę Marii Montessori