Nasi uczniowie  prezentują swój mini projekt z języka niemieckiego, tuby czytelnicze z opowiadaniami, w których utrwalają czasy przeszłe.