sadzenie i sianie wiosennych kwiatów, które ozdobą nasza szkołę – zajęcia z panią Darią, mamą Kamila. Dziękujemy!