W szkle szaleje burza śnieżna.
To wspaniały eksperyment dla młodszych i starszych, ponieważ kryje się za nim wiele nauki: niemieszalność oleju i wody, różne gęstości cieczy i sposób wytwarzania dwutlenku węgla w reakcji tabletki musującej z wodą.