Ślimaki

Ślimaki są dla dzieci interesującym objektem obserwacji, żeby pogłębić swoją wiedzę na […]

Dzień Bociana

Dzieci miały okazję poznać wiele ciekawych informacji o jego sposobie życia. Same […]

“Mały Opolanin”

Podczas kolejnego wyjazdu do Opola z projektu “Mały Opolanin” dzieci zwiedzały kamienicę […]