Rozmawialiśmy o różnorodności i indywidualności, a każdy wykonał swój kolaż przedstawiający swoje talenty i zainteresowania.