Pedagogika Marii Montessori to żadna nowość, a znana już od ponad 100 lat alternatywa dla tradycjonalnej edukacji. To aktualna i idąca z duchem czasu myśl filozoficzna szanująca drugiego człowieka od początku życia. Na czym polega jej fenomen i dlaczego rodzice coraz częściej wybierają takie placówki? Maria Montessori mówiła: „Człowiek, który postępuje niezależnie, który angażuje swoje siły w wykonanie zadań, pokonuje sam siebie, doskonali się i rozwija swoje zdolności. Ludzie przyszłych pokoleń będą silnymi ludźmi, jeśli będą niezależni i wolni.” W placówce działającej w myśl filozofii Montessori uznaje się przede wszystkim podmiotowość dziecka i akceptuje się je takim, jakie jest. W specjalnie dla niego stworzonym otoczeniu dziecko obdarzane jest szacunkiem i miłością. Chcemy dzieci wychować na odpowiedzialnych za siebie i świat, na wrażliwych i kochających.