Pani Małgorzata
dyrektor
Pani Brygida
zastępca dyrektora, nauczycielka j. niemieckiego
Pani Aleksandra
wicedyrektor, nauczycielka języka niemieckiego
Pani Barbara
kierownik ds. administracji
Pani Patrycja
nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, pedagog szkolny
Pani Agnieszka
nauczycielka języka polskiego
i wdż.
Pani Beata
nauczycielka języka niemieckiego
Pani Gabriela
nauczycielka muzyki i j. niemieckiego
Pani Sara
nauczycielka j. niemieckiego, nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
Pani Karolina
nauczycielka języka angielskiego
Pani Agnieszka
nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego
Pani Nikola
nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego i logopeda
Pani Monika
nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog – pedagog specjalny
Pani Sabina
nauczycielka matematyki i przyrody
Pani Żaneta
nauczycielka wf
Pan Kamil
nauczyciel historii i religii
Pani Małgorzata
nauczycielka biologii
i przyrody
Pan Mateusz
nauczyciel religii
Pani Natalia
nauczycielka matematyki
Pan Łukasz
nauczyciel j. niemieckiego, techniki i informatyki

Pani Natalia

nauczyciel wspomagajaący

Pani Magda

psycholog

Pani Anna

nauczycielka chemii