Pani Małgorzata

dyrektor

Pani Brygida

zastępca dyrektora, nauczycielka j. niemieckiego

Pani Aleksandra

wicedyrektor, nauczycielka języka niemieckiego

Pani Barbara

kierownik ds. administracji

Pani Patrycja

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, pedagog szkolny

Pani Agnieszka

nauczycielka języka polskiego
i wdż.

Pani Beata

nauczycielka języka niemieckiego

Pani Gabriela

nauczycielka muzyki i j. niemieckiego

Pani Sara

nauczycielka j. niemieckiego, nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Pani Karolina

nauczycielka języka angielskiego

Pani Agnieszka

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego

Pani Nikola

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego i logopeda

Pani Monika

nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog – pedagog specjalny

Pani Sabina

nauczycielka matematyki i przyrody

Pani Żaneta

nauczycielka wf

Pani Małgorzata

nauczycielka biologii
i przyrody

Pani Elżbieta

nauczycielka biologii

Pani Maria

nauczycielka chemii

Pani Natalia

nauczycielka matematyki

Pan Łukasz

nauczyciel j. niemieckiego, techniki i informatyki

Pan Kamil

nauczyciel historii i religii

Pan Jörg

nauczyciel j.
niemieckiego i religii

Pan Piotr

nauczyciel religii

Pan Mateusz

nauczyciel religii