Jednym z głównych punktów pedagogiki Marii Montessori są grupy mieszane wiekowo. Mari przywiązywała do nich dużą wagę, ponieważ tak jak w społeczeństwie, tak i w rodzinach dzieci żyły z ludźmi w różnym wieku. Nie było to dla nich niczym nadzwyczajnym, a raczej, czymś naturalnym.

W takich grupach dzieci mogą uczyć się od starszych, a starsze stają się bardziej empatyczne, kiedy zaczynają dostrzegać potrzeby młodszych. Dzieci uczą się w ten sposób również tolerancji i akceptują to, ze nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Podczas pracy wolnej każdy może być mistrzem w swojej dziedzinie i pomóc innemu, który tej pomocy potrzebuje.