Na zajęciach w grupie chmurek omawialiśmy rodzaje chmur. Jak powstają, jaka mają przepuszczalność światła, wielkość.  Wyzwaniem dla dzieci było to, że konkretne chmury występują na danej wysokości. Najbardziej dzieciom podobało się to, że w języku potocznym też często używamy sformułowań, by opisać chmurę np. chmura deszczowa „Regenwolke”, „Schleierwolken”, Federwolken”, „Schäfchenwolken”. Dzieci poznały opowiadanie Erica Carle „Die kleine Wolke”, ucieszyło ich to, że z chmurek można wymyślać różne kształty. Na koniec dzieci wykonały eksperyment z chmurką deszczową i stworzyły swoją planszę z rodzajami chmur.