W ramach katechezy przygotowującej do I Komunii Świętej uczniowie klasy 3, na zaproszenie księdza  prof. Pawła Landwójtowicza,  proboszcza parafii w Opolu Malinie odwiedzili świątyni parafialną.