To i inne prawa zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka poznawali uczniowie klas 1-3 podczas realizacji miniprojektu.