ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
STOWARZYSZENIA PRO LIBERIS SILESIAE

W OPOLU

ul. Olimpijska 2 i 4A,
45-681 Opole
tel.: 77 400 80 09

e-mail: sp.montessori.opole@onet.eu

Nr konta bankowego: 
71 1540 1030 2103 4602 1953 0011