Maria Montessori dostrzegła również u dzieci potrzebę rozwijania ich zmysłów. Dzięki pomocom można dostrzec różne cechy danego przedmiotu, np. wielkość, długość, grubość, kolor, fakturę, smak, zapach, itd. Do najbardziej znanych materiałów z tej grupy należą różowa wieża, brązowe schody, osadzane cylindry, ale jest ich wiele więcej, a najciekawsze są kompozycje, które tworzą dzieci łącząc ze sobą różne pomoce.