Eksperyment z wykorzystaniem wody, oleju, barwnika oraz tabletki musującej. Dzieci odkryły, że woda nie miesza się z olejem.