Podczas zajęć dzieci dzieci brały udział w lekcji ciszy z przedmiotami zebranymi podczas wakacji, wielozmysłowo poznawały np. muszle, zebrane na plaży. Następnie dzieci wykonywały pracę plastyczną przedstawiającą słońce.