Uczniowie klas 1-3 podczas zajęć języka niemieckiego często uczą się przez gry, zabawy i projekty. Pomagają w tym wszystkim wolontariusze przybyli z zagranicy.