Klasa 3  rozumie formę budowę ABA utworu. Uczniowie szukali jej przykładów wśród przedmiotów w klasie.