Uczniowie m.in. mieli za zadanie ułożyć oś czasu.

Poszło im znakomicie!