• Dogodne godziny otwarcia przedszkola od 7.00. do 16.30
 • Nauczanie dwujęzyczne (w języku polskim i niemieckim) w przedszkolu oraz szkole
 • Wykwalifikowaną i kochającą dzieci kadrę pedagogiczną
 • Indywidualne podejście do każdego dziecka (zajęcia odbywają się w małych grupach)
 • Nauczanie wg metody M. Montessori
 • Naukę języka angielskiego w przedszkolu oraz szkole
 • Urozmaicone  posiłki także dla dzieci szkolnych
 • Świetlicę szkolną z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych
 • Zajęcia rekreacyjne w czasie ferii zimowych i wakacji (mnóstwo projektów oraz wyjazdów)
 • Liczne wycieczki, przedstawienia, imprezy okolicznościowe
 • W razie potrzeby opiekę specjalistyczną logopedy, pedagoga, psychologa, oraz innych specjalistów
 • Szeroką współpracę placówki z Rodzicami

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!