Każde dziecko, jego indywidualne potrzeby, zainteresowania i zdolności są punktem wyjścia i celem naszej wszechstronnej działalności. Wychowując z miłością, odpowiedzialnością, w duchu sprawiedliwości i dobroci, przygotowujemy dzieci do aktywnego i świadomego kształtowania współczesnego świata. Nasze pedagogiczne działania ukierunkowane są na indywidualną osobowość dziecka, której należy się poszanowanie jej dziecięcej godności a także respekt wobec poszczególnych etapów rozwoju dziecka. Zgodnie z oczekiwaniami współczesnego społeczeństwa, kształcimy dzieci w duchu wartości uniwersalnych, z uwzględnieniem założeń pedagogiki Marii Montessori.

Pomóż mi zrobić to samemu oznacza dla nas przygotowywanie dzieci do świadomego i odpowiedzialnego życia, przy jednoczesnym kształtowaniu naszego Zespołu jako „Miejsca nauki i odkrywania świata” na miarę XXI wieku.

Niezwykle istotna jest dla nas specyfika Górnego Śląska, jego różnorodność, bogata historia oraz poznanie i poszanowanie tożsamości i języków.

Naszym celem jest wykształcenie absolwenta samodzielnego, kreatywnego, o silnej osobowości, znającego języki, umiejącego znaleźć swoje miejsce we współczesnym społeczeństwie.

Swoją pracą aktywnie wspieramy wyjątkowość dzieci, wzmacniamy ich zaufanie wobec samych siebie i pragniemy umożliwiać im wszechstronny rozwój. Nasza misja edukacyjna w regionie zorientowana jest na pielęgnowaniu tradycji przy równoczesnym kreowaniu teraźniejszości i wybieganiu w przyszłość.

Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań i odpowiedzi, w których tempo pracy, orientacja tylko na cel nie są pierwszoplanowe, a porażki są postrzegane jako nowe szanse.

Profesjonalne i osobiste zaangażowanie pedagogów, daję dzieciom szansę aktywnego tworzenia własnej, sensownej teraźniejszości i kreowania przyszłości.