Pan Jörg - nauczyciel j. niemieckiego i religii

Jestem nauczycielem języka niemieckiego i religii katolickiej, ostatnio pracowałem jako zastępca dyrektora szkoły w północnych Niemczech. Od sierpnia 2021 roku przebywam w Opolu z ramienia kraju związkowego Dolnej Saksonii, aby wspierać szkoły w programie: Dyplom z Języka Niemieckiego (DSD). Jest to mój drugi pobyt zawodowy w Polsce: w latach 2002-2003 byłem w programie DAAD na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Innymi profesjonalnymi zajęciami były powiat Emsland i Dolnosaksońskie Kuratorium Oświaty. Wspierałem szkoły w integracji imigrantów i organizowałam miedzy innymi lekcje języka ojczystego dla polskich dzieci w niemieckich szkołach podstawowych. Tym samym cieszę się, że ja, moja żona i dzieci jesteśmy dwujęzyczni i możemy posługiwać się dwoma językami, nie tylko w szkole, ale również w domu.