Pani Adriana – nauczycielka wychowania przedszkolnego, germanistka

Wspieranie i pomaganie, a nie wyręczanie, to główny cel w mojej pracy wychowawczej. W swojej codziennej pracy kieruję się założeniami pedagogiki Marii Montessori. Staram się postrzegać rzeczywistość z perspektywy dziecka i stwarzać mu odpowiednie warunki do rozwoju. Z pozytywną energią i optymizmem wprowadzam dzieci w dwujęzyczny świat.

Prywatnie mobilizuję moje dwie córki do aktywnego spędzania czasu wolnego, uwielbiam gotować i podróżować.