Pani Agnieszka – nauczycielka j. polskiego i wdż.

 Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego o specjalności Pani Ukończyłam studia z tytułem magistra filologii polskiej z wyróżnieniem, zdobywając dwie specjalności: nauczycielską oraz kulturoznawczą (UO). Zajmując się problematyką biblioterapii i edukacji młodzieży niedostosowanej społecznie, uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych. Od zawsze chciałam pracować w zawodzie nauczyciela. Od lat interesują mnie zagadnienia wychowawcze, z wieloma miałam do czynienia w praktyce, w służbie harcerskiej jako wychowawca, następnie prowadząc młodzieżową grupę teatralną, czy też podejmując się praktyk w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, kończąc na pracach naukowych na temat biblioterapii dzieci.