Pani Agnieszka - nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego o specjalności Edukacja Kreatywna z Medialną oraz Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Pracuję od wielu lat jako nauczyciel klas I-III. Wykładam na studiach i kursach pedagogicznych. Jestem instruktorką harcerską i trenerem organizacji pozarządowych. Uczestniczyłam i koordynowałam różne projekty edukacyjne. Uwielbiam spędzać wolny czas z rodziną w otoczeniu natury, szczególnie w lesie.