Pani Anna- nauczyciel wspomagający

Absolwentka studiów o kierunkach: Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym z oligofrenopedagogiką i Pedagogiki opiekuńczej z terapią pedagogiczną. 
Praca z dziećmi daje mi możliwość realizacji pasji. Jej podstawą jest indywidualizacja- szukanie takiej drogi, aby każde z dzieci mogło uczynić postępy. Z każdego, nawet małego kroku do przodu jestem bardzo dumna. To nasz wspólny sukces.
Moją pasją jest muzyka. Gram na flecie poprzecznym i lubię śpiewać. Uwielbiam góry oraz wędrówki po lesie.