Pani Eliza – nauczycielka wychowania przedszkolnego, germanistkay

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, germanista. Absolwentka studiów pedagogicznych na kierunku kształcenie wczesnoszkolne i przedszkolne.

 Praca dla mnie to nie tylko realizowanie się zawodowo jak również i pasja. Kontakt z dziećmi i kontakt z osobami z teamu ma dla mnie ogromnie znaczenie i owocuje dobrą współpracą.

Moją pasją są języki oraz aktywne i twórcze spędzanie czasu. Często podróżuję i pogłębiam swoją wiedzę z zakresu pedagogiki i innych dziedzin.