Pani Małgorzata – dyrektor

„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy, daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości.” Maria Montessori

Powyższe słowa stanowią dla mnie punkt wyjścia i wyrażają radość tworzenia wraz z wspaniałym teamem PLS niepowtarzalnej, kreatywnej, otwartej  na świat i inność, uczącej tolerancji i poczucia wartości edukacji w naszej szkole i przedszkolu.

Moja droga naukowa prowadziła przez studia germanistyki i teologii na Uniwersytecie Opolskim oraz w Getyndze i Bochum, studia podyplomowe z zakresu Edukacji Filozoficznej, Zarządzanie Oświatą i Międzynarodowy Kurs Pedagogiki Montessori, po uwieńczenie moich pasji związanych z regionem, literaturą i historią – doktorat na Uniwersytecie  Śląskim w Katowicach. Dzięki pracy w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych miałam możliwość spotkania wielu  wspaniałych młodych ludzi i kształcenia ich dla rozwoju naszego regionu.

Prywatnie pasjonuje mnie literatura i historia regionalna, podróże i poznawanie świata, dobry film i muzyka, ogród oraz wszelkiego rodzaju eksperymenty nie tylko kulinarne…