Pani Monika - nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog - pedagog specjalny

Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego o specjalności Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką. Ukończyłam również studia podyplomowe z Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Jestem otwarta na nowości i patrzę na każde dziecko indywidualnie, ponieważ zależy mi na rozwoju każdego młodego człowieka. Cechuje mnie optymizm, wytrwałość, wyrozumiałość i spokój. Uwielbiam czas wolny spędzać z rodziną na łonie natury.