Pani Sara - nauczycielka j. niemieckiego, nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

Z wykształcenia jestem magistrem filologii germańskiej. Ukończyłam również studia podyplomowe o kierunku edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu. W szkole pracuję jako nauczyciel wspomagający. Z uczniami komunikuję się dwujęzycznie, wspieram ich w samodzielnym i kreatywnym działaniu. Ulubione motto: „Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle” M. Montessori.