Ogromna dawka praktycznej wiedzy o Astronomii podczas wycieczki uczniów z Opola do Planetarium – Śląski Park Nauki.