Kreatywna praca dzieci inspirowana twórczością Pablo Picassa na zajęciach plastycznych.