Klasa druga odmierza i liczy objętość płynów w praktyce.