Dzieci z grupy tęczowej dowiedziały się jak zbudowana jest nasza planeta. Wspólnie stworzyliśmy model kuli ziemskiej wyróżniając jej poszczególne warstwy. Na zakończenie dzieci same wycięły swoje makiety i uczyły się rozpoznawać kolejne warstwy Ziemi.