W ramach historii klasa piąta analizowała średniowieczne społeczeństwo. Uczniowie nie tylko poznali strukturę społeczeństwa, ale sami mogli wczuć się w rolę wybranej przez siebie grupy społecznej i zaprezentować koleżankom i kolegom ich życie, prawa i obowiązki.