Zajęcia miały ma celu kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych ludzi.