1. Słucham
 2. Akceptuję język
 3. Przyzwyczajam się do języka
 4. Przyswajam język
 5. Rozumiem:
  → Słyszę, czytam i rozumiem.1. Używam języka pasywnie:
  →Odpowiadam w języku polskim.

  1.Używam języka aktywnie:
  →IMieszam język polski i niemiecki podczas wypowiedzi.

  1. Mieszam język polski i niemiecki podczas wypowiedzi.
  →Mówię i piszę w języku niemieckim.