Ostatnia prosta przed wyjazdem do Lizbony- uczniowie klas 6-8 z Raszowej i Opola szlifują swoje umiejętności społeczne na warsztatach kulturowych.