7:00- 9:30 Powitanie dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Praca indywidualna z wykorzystaniem materiału Montessori rozwijająca m.in. percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną itp.
Praca korekcyjno – kompensacyjna. Ćwiczenia poranne, śniadanie.
9:30-10:00 Realizacja zadań edukacyjnych w porannym kręgu:
wspólne zabawy, śpiewanie, opowiadanie, czytanie i słuchanie, gry ruchowe
10:00- 10:30 Praca w grupach wiekowych
10:30- 11:30 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, wycieczki.
12:00 Obiad
13:00-14:30 Zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna wg Montessori. Projekty. Zabawy rytmiczne. Aktywności plastyczno-konstrukcyjne. Odpoczynek dla dzieci młodszych.
14:30 Podwieczorek
15:00-16:30 Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne. Praca indywidualna z wykorzystaniem materiału Montessori