Ślimaki są dla dzieci interesującym objektem obserwacji, żeby pogłębić swoją wiedzę na ich temat, grupa Słoneczek postanowiła zrobić projekt dotyczący ślimaków.