Spacer przyrodniczy klasy 6.  Celem było wyszukanie stanowisk płazów i obserwacja skrzeku, kijanek i dorosłych osobników.