Uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę legalizacji mniejszości niemieckiej, struktury mniejszości i realizowane projekty.