Nasi absolwenci osiągnęli wyniki znacznie przewyższające średnią krajową i wojewódzką z poszczególnych przedmiotów! GRATULUJEMY serdecznie sukcesów!