W czerwcu realizujemy projekt „Lektura dowolna”, który polega na samodzielnym zaprezentowaniu przed grupą ulubionej książki. Dzieci wcielają się w rolę nauczyciela i przygotowują mini lekcję oraz aktywności dla swoich kolegów.