Dzieci z klas 1-3 wzięły udział w zajęciach czytelniczych. Poznały „Historię niebieskiej Książeczki” i same mogły wcielić się w autorów opowiadania.  Dziękujemy!