Wprowadzenie

Znaczenie nauki języków wykazuje tendencję wzrostową w całej Europie. Fakt, że teraźniejszy świat tworzy wielką sieć w której dochodzi do interakcji wirtualnych, ale i osobistych powoduje, że co raz to częściej komunikujemy się z ludźmi mówiącymi w innych językach. Tak też rozwój znajomości języków staje się jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych.


Obraz świata, który w dzisiejszych czasach staje się co raz to bardziej różnorodny pod względem językowym, stawia wysokie wymagania w kwestii promocji i nauki języka, który jest swojego rodzaju wielostronnym fenomenem. Z jednej strony język jest osiągnięciem kulturalnym otwierającym nam drogę do literackich doświadczeń i wspomagającym poszukiwanie własnej tożsamości. Z drugiej strony prezentuje narzędzie służące nam jako środek komunikacji i interakcji oraz stanowi swoistą formę działania.

Dlatego też rozwój językowy odgrywa w przedszkolu i szkole wyjątkową rolę. Szczególnie w naszej placówce, w której już od przedszkola dajemy dzieciom znakomitą możliwość nauki kolejnego języka już od wczesnych lat.

Metody dwujęzycznego wychowania

Immersja to inaczej „zanurzanie się“ w języku. Metoda ta nie traktuje języka jako przedmiotu nauczania, tylko jako języka komunikacji i pracy w przedszkolu oraz w szkole. W ten sposób dzieci mają stały kontakt z drugim językiem i mogą go przyswajać w sposób naturalny a dzięki temu uczą się go o wiele efektywniej. Jedną z cech mózgu jest jego neuroplastyczność. Nasz mózg stale dopasowuje się do środowiska, natomiast doświadczenia i ćwiczenia formują go. Plastyczność mózgu z wiekiem jednak zanika, tym samym również i efektywność uczenia się. Dzieci potrafią przetwarzać więcej informacji jednocześnie, ponieważ ich mózg jest jeszcze bardzo plastyczny. U małych dzieci układ słuchowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty dlatego uczą się one wymowy trudnych głosek drugiego języka o wiele szybciej i łatwiej. Dzięki metodzie immersji wykorzystuje się cechę plastyczności mózgu, tym samym dziecko uczy się drugiego języka bez obciążeń, szybciej i efektywnie. 

Uczenie się jest skuteczne tylko gdy idzie w parze z pozytywnymi emocjami, dlatego w naszych placówkach pamięciowe zapamiętywanie jest zastąpione uczeniem się poprzez doświadczenia oraz poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Dzięki immersji dzieci samodzielnie i intuicyjnie poznają strukturę języka i uczą się go tak, jak nauczyły się swojego języka ojczystego.

W przedszkolu

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom przestrzeń, w której codziennie przebywają otoczone językiem polskim i niemieckim oraz kulturą regionu i Niemiec. Dziećmi opiekują się panie polsko- oraz niemieckojęzyczne. Dwujęzyczne wychowanie opiera się na metodzie wczesnej immersji, gdzie ok. 50% wszystkich sytuacji komunikacyjnych odbywa się w języku niemieckim. W każdej grupie pracują jednocześnie nauczyciele polsko- oraz niemieckojęzyczni, którzy komunikują się wyłącznie w swoim języku docelowym tj. w języku niemieckim lub polskim. Oby dwa języki są stale obecne w życiu przedszkolnym. Język niemiecki jest bezpośrednio przekazywany bez tłumaczenia na język polski. W ten sposób przyswajana jest jego struktura w sposób naturalny i intuicyjny. Dzieci poznają język niemiecki również poprzez gry i zabawy, projekty, oraz różne aktywności, a nauczyciel jako przewodnik językowy zachęca dzieci do mówienia.

W szkole

W naszej szkole wszystkie dzieci uczą się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej już od pierwszej klasy. Również wybrane przedmioty są prowadzone w języku niemieckim. Poza tym w naszej dwujęzycznej placówce pracujemy według koncepcji tak zwanej częściowej immersji, w której codzienna komunikacja i interakcja nauczycieli z uczniami odbywa się zarówno w języku polskim jak i w niemieckim, najczęściej według strategii jeden język-jeden nauczyciel lub według strategii działania, w której język niemiecki jest używany np. w danej porze dnia, miejscu lub podczas wybranego przedmiotu. Udział obu języków we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych wynosi około 50%. Uczniowie powinni w sytuacjach naturalnych życia codziennego być „zanurzeni w języku“/immersja. Szkoła daje możliwość przeżywania zarówno języka polskiego ja i niemieckiego w kontekście kulturowym. Oba języki są stale obecne w życiu placówki.

Przebieg procesu dwujęzycznego wychowania

 

 1. Słucham
 2. Akceptuję język
 3. Przyzwyczajam się do języka
 4. Przyswajam język
 5. Rozumiem:
  → Słyszę, czytam i rozumiem.

  1. Używam języka pasywnie: 
  →Odpowiadam w języku polskim.

  1.Używam języka aktywnie: 
  →IMieszam język polski i niemiecki podczas wypowiedzi. 

  1. Mieszam język polski i niemiecki podczas wypowiedzi.
  →Mówię i piszę w języku niemieckim.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
0
Animowany Licznik
aaa
xxx
ccc