Wrzesień to czas plonów, również na zajęciach z języka niemieckiego królował niedawno ziemniak!
Uczniowie poznali interesującą opowieść, rozwijając przy tym swoje słownictwo z języka niemieckiego. Każdy, mógł też stworzyć swojego własnego niepowtarzalnego ziemniaczanego króla.