Wychowanie kosmiczne, to bardzo szeroki dział. To nie tylko wiedza o wszechświecie, kosmosie, ale o naszej planecie, o wszystkich zjawiskach tu zachodzących, o roślinach i zwierzętach wśród nas żyjących. To nauka o człowieku, o jego kulturze, religiach. To również historia, chemia, fizyka, biologia, geografia… Bardzo szeroka, ale w szczególny sposób uporządkowana i przekazywana wiedza. Właśnie poprzez wychowanie kosmiczne mozemy dzieciom pokazać, że tak jak w życiu, tak i tutaj wiele dziedzin się ze sobą przeplata, wszystkie są ze sobą powiązane.