Nasze przedszkolaki odkrywału fascynacje związane z leśnictwem i hodowlą ryb. Było tam wiele do odkrycia i podziwiania. Dzieci mogły z bliska zobaczyć, jak ścina się drzewa i jak hoduje się ryby. Ryby można było nawet głaskać.