Uczniowie klas 6-8 udali się na wycieczkę do Kamieniołomu Nefelinitów, gdzie mogli poznać przeszłość geologiczną Góry Św. Anny. Naocznie przekonali się o zróżnicowaniu surowców mineralnych. Sprawdzili również umiejętność orientacji i czytania mapy w terenie.